Processed with VSCOcam with b4 preset

Dat klinkt als muziek in de oren

Wie is Nick zonder Simon? En wat is een feestje zonder muziek? Daarom wordt de vijfde verjaardag van de Leeuwarder Courant NaZomerFair uitgebreid gevierd, met jawel een swingend muziekje...

/* ]]> */